برگزاری همایش مدیران اموال تملیکی
برگزاری همایش مدیران اموال تملیکی
اقتصادوتجارت : همایش دو روزه سالانه و سراسری مدیران ستادی و استانی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در شهرستان محمدشهر استان البرز در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، همایش دو روزه سالانه و سراسری مدیران ستادی و استانی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در شهرستان محمدشهر استان البرز در حال برگزاری است.

در این برنامه، مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، رئیس و اعضای هیئت عالی نظارت سازمان و تعدادی از مدیران ستادی و استانی به ارائه دیدگاه ها، بیان تجربیات و مشکلات میپردازند تا با آسیب شناسی و برنامه ریزی به منظور تحقق اهداف و ماموریتهای تحولی سازمان موانع مرتفع شود.

همچنین دیدار با سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از دیگر بخش های این همایش سالانه است.