برگزاری نشست تخصصی کارگروه خدمات شهری و محیط زیست شهرداري تهران به میزبانی منطقه ۱۶
برگزاری نشست تخصصی کارگروه خدمات شهری و محیط زیست شهرداري تهران به میزبانی منطقه ۱۶
اقتصادوتجارت :سید مرتضی روحانی شهردار منطقه ۱۶ از نشست تخصصی کارگروه خدمات شهری و محیط زیست منطقه با حضور پیرهادی عضو ورئیس کمیسیون‌ سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران ، صباغ شهردار منطقه ۱۵، عزیزی مدیر عامل سازمان پسماند ، حمیدی نماینده امور مناطق ، عنقایی مدیر کل برنامه ریزی خدمات شهری و جمعی از مدیران ستادی به میزبانی منطقه۱۶ خبر داد.

در این جلسه شهردار منطقه ۱۶ به عنوان دبیر کارگروه خدمات شهری ومحیط زیست، موضوع پسماند را در اولویت موضوعات دیگر دانست و افزود: از حجم وسیع زباله های شهر تهران امکان تفکیک پسماند زباله خشک و تر وجود دارد که ۳۳ درصد آن ها زباله خشک را در برمی‌گیرد و با اجرای درست تفکیک پسماند از مبدا می توان از هدر رفت پسماند خشک که بسیار دارای اهمیت است جلوگیری کرد.

وی در پایان اظهار کرد: طرح جامع مقرر گردیده با نظر همه شهرداران مناطق ۲۲ گانه دریافت وجمع بندی گردد.

روحانی در ادامه طرح MRF طرح تفکیک پسماند از مبدا نیست وایستگاه میانی این طرح است که بعد تفکیک ، پسماندها طبقه بندی خواهند شد و با جمع آوری کتفی ها از میزان آنها کاسته خواهدشد.

پیر هادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نیز با تقدیر از اقدامات شهردار منطقه۱۶ در این خصوص تاکید کرد: این طرح با دستور معاون خدمات شهری ومحیط زیست منطقه تایید و مکتوب شود تا ضمانت اجرایی یابد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه طرح تفکیک پسماند بالغ بر ۵۰ جلد و۱۰ هزار صفحه مطالعه شده است افزود: می بایست این طرح به فاز اجرایی برسد تا مشکل اصلی در اجرای آن تسهیل و بفوریت طرح جامع جمع آوری پسماند های خشک عملیاتی گردد.

پیرهادی در ادامه با اشاره به اینکه می بایست طرح های اجرایی و مطالعاتی در قالب فایل های صوتی ، تصویری و … در اختیار مدیران اجرایی قرار گیرد، گفت: تضمین اجرای موفق طرح بین پرسنل و نیروهای اجرایی بایستی همراه با طرح های تشویقی مناسب باشد و برای این موضوع نیز فکر شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد :طرح زباله سوز که در ۸ پهنه پیشنهادی ارائه شده است،بایستی در ابتدای امر از یک نقطه با ظرفیت ۵۰ تن زباله آغاز شود تا مزایا و تهدید های طرح بررسی گردد.

پیرهادی در پایان تاکید کرد: پیوست های اجتماعی ونحوه اجرایی طرح ها می بایست قبل از شروع طرح و عملیاتی شدن در کارگروه ها و کمیته های تخصصی که در کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران ۱۵ کمیته تشکیل شده است ، ارائه و با خرد جمع و کمترین هزینه ، ابلاغ گردد.

عزیزی مدیر عامل پسماند نیز در ادامه طرح تفکیک پسماند تر و خشک از مبدا را در سه برهه زمانی کوتاه مدت ۵ ماهه، میان مدت ۱ ساله و بلند مدت ۱ تا ۴ ساله اعلام کرد و خاطرنشان کرد: چشم انداز طرح جامع تفکیک پسماند از مبدا در سال ۱۴۲۰ پیش بینی گردیده است.