برگزاری نخستین جلسه هیات اندیشه‌ورزی سازمان مدیریت بحران
برگزاری نخستین جلسه هیات اندیشه‌ورزی سازمان مدیریت بحران
اقتصادوتجارت : جلسه هیات اندیشه‌ورزی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر با حضور سرپرست سازمان، معاونان و جمعی از متخصصان و مدیران در مرکز عملیات اضطراری سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در این جلسه بر لزوم توجه به موضوع پیشگیری در اجرای برنامه‌ها، تولید علم در حوزه مدیریت بحران، مطالعه دقیق شهر به منظور مشخص کردن اطلس مخاطرات، لزوم توجه به مباحث رسانه‌ای و تولید محتوای مناسب تاکید شد.
توجه به آسیب‌شناسی، افزایش نقش دانشگاه‌ها، لزوم شناخت بهتر مخاطرات، تدوین نقشه راه و ساماندهی و آموزش گروه‌های داوطلب بخش دیگری از موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.