برگزاری مراسم معارفه مدیران روابط عمومی ، بین الملل و روسای ادارات پیشگیری مدیریت بحران
برگزاری مراسم معارفه مدیران روابط عمومی ، بین الملل و روسای ادارات پیشگیری مدیریت بحران
اقتصادوتجارت : جلسه شورای معاونان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با هدف بررسی برنامه‌ها ، پیگیری اجرای طرح‌ها، تقدیر از کارکنان روابط عمومی ، ارائه گزارش از فعالیت‌های انجام گرفته در بخش‌های مختلف و نیز برگزاری مراسم معارفه تعدادی از مدیران و روسای ادارات سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ، در این جلسه دکتر علی نصیری رئیس سازمان با اشاره به حملات اخیر سایبری به بخشی از سامانه‌های شهرداری، از تلاش شبانه‌روزی کارکنان و مدیران سازمان فاوا تشکر کرد و هدف حمله اخیر را القای ناکارآمدی عنوان کرد و از تقویت سامانه‌های امنیتی برای پیشگیری از این اقدامات خرابکارانه به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی مبارزه با دشمن در این زمینه یاد کرد.
وی در ادامه ضمن تقدیر از کارکنان روابط عمومی سازمان ، از روابط عمومی به عنوان یک دانش تخصصی و علم نام برد که در تعامل با بخش‌های دیگر سازمان می‌تواند منعکس کنننده فعالیت‌ها و تلاشهای صورت گرفته باشد.
در ادامه این نشست مراسم معارفه مسئول روابط عمومی ،کارشناس پیگیری ویژه حوزه ریاست سازمان، روسای ادارات هماهنگی و نظارت فنی و مخاطرات زمین‌شناختی، سرپرست اداره ارزیابی خطر و برنامه‌ریزی کاهش خطر و نیز معارفه مشاور رئیس و مسئول امور بین‌الملل برگزار شد.
بنابراین گزارش ، بر مبنای احکام صادره، مهدی دوستی به عنوان مسئول روابط عمومی، مهدی بختیاری به عنوان کارشناس پیگیری ویژه حوزه ریاست سازمان ، مهندس علی کثیری به عنوان رئیس اداره هماهنگی و نظارت فنی، مهندس مهدی بلبل‌وند به عنوان رئیس اداره مخاطرات زمین‌شناختی، مهندس حسام شمشیری به عنوان سرپرست اداره ارزیابی خطر و برنامه‌ریزی کاهش خطر و دکتر زهیر صباغ‌پور به عنوان مشاور رئیس و مسئول روابط بین‌الملل معرفی شدند.
همچنین از زحمات امیر رنگین‌کمان رئیس پیشین اداره مشارکت جامعه‌محور سازمان تقدیر بعمل آمد.
در متن حکم صادره آماده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های موجود، با برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت هوشمندانه نسبت به انجام هرچه بهتر وظایف محوله اهتمام ورزید و با نگاه دقیق، علمی و متکی بر روحیه خدمت‌رسانی و خدمتگزاری، سازمان را در نیل به اهداف عالیه و پیشرفت بهینه امور، یاری نمایید.»