برگزاری سی و سومین جلسه قرارگاه اجتماعی شهر تهران با حضور مسئولان ارشد شهری
برگزاری سی و سومین جلسه قرارگاه اجتماعی شهر تهران با حضور مسئولان ارشد شهری
اقتصادوتجارت : سی و سومین جلسه قرارگاه اجتماعی شهر تهران با حضور دکتر احمد احمدی صدر رییس سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، دکتر جاوید، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران و دکتر توکلی زاده معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران و تنی چند از مسئولین ارشد شهری، کشوری و لشگری در سالن کنفرانس شهرداری تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در این جلسه ضمن بررسی مراحل اجرایی یازده مصوبه نشست قبلی قرارگاه، مصوبات جدیدی برای پیشبرد امور اجتماعی شهر تهران به تصویب رسید و مقرر شد در جلسه بعدی گزارش روند پیشرفت مصوبات به اطلاع اعضای قرارگاه اجتماعی شهر تهران برسد.