برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی رانندگان خطوط و آژانس های سطح منطقه یک
برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی رانندگان خطوط و آژانس های سطح منطقه یک
اقتصادوتجارت : معاونت حمل ونقل وترافیک شهرداری منطقه یک سلسله کارگاه های آموزشی نمایندگان خطوط منطقه یک و رانندگان آژانس را در این منطقه برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، علیرضا اسفراینی نژاد سرپرست معاونت حمل ونقل وترافیک شهرداری این منطقه اظهار داشت: در این کارگاه ها که در راستای طرح استقبال از بهار و به مدت ۶ روز با حضور ۱۵ راننده با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد، نکات ایمنی و رعایت قوانین و مقررات سفر به رانندگان آموزش داده شد و در پایان هر کارگاه نیز به رسم یاد بود هدایایی به آنان تقدیم شد.