برگزاری دومین جلسه شورای هماهنگی مدیران بحران و پدافند غیرعامل مناطق ۲۲گانه
برگزاری دومین جلسه شورای هماهنگی مدیران بحران و پدافند غیرعامل مناطق ۲۲گانه
اقتصادوتجارت : دومین جلسه شورای هماهنگی مدیران بحران مناطق 22گانه شهر تهران با هدف بررسی مصوبات جلسه نخست و نیز پیگیری طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی سازمان در ستاد مدیریت بحران منطقه 14 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ، ارائه گزارش عملکرد ستاد مدیریت بحران و پدافند غیعامل منطقه ۱۴، و بررسی عملکرد این منطقه در ۶ماهه اول سال بر اساس برنامه ابلاغی از سوی معاونت‌ها، بررسی مشکلات مناطق بر اساس موارد احصا شده در اداره هماهنگی و امور مناطق سازمان، دیدار و گفت‌و‌گو با افراد منتخب گروه‌های دوام منطقه، معرفی EOC ، یگان حفاظت و ادارات حقوقی و بازرسی به همراه معرفی فعالیت‌های مرتبط با توانمندسازی و امور خیریه در مدیریت بحران بخشی از مواردی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.