برگزاری دوره آموزش مدیریت تصمیم گیری و مدیریت استراتژیک
برگزاری دوره آموزش مدیریت تصمیم گیری و مدیریت استراتژیک
اقتصادوتجارت : دوره دو روزه آموزش مدیریت تصمیم گیری و مدیریت استراتژیک ویژه مدیران ستادهای پدافند غیر عامل و مدیریت بحران مناطق و مدیران سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در این دوره کوتاه آموزشی که از سوی معاونت برنامه ریزی، مالی و اداری و به صورت سخنرانی و با شیوه ارتباط دو سویه برگزار شد، مدرسان این دوره ضمن بیان تعاریف علمی و جایگاه علمی – اجرایی مهارت های تصمیم گیری سریع و صحیح و شیوه های مدیریت راهبردی در پیشبرد اهداف سازمانی به چالش های پیش روی نهادها و سازمان های مدیریت شهری و الزامات پاسخگویی سریع به نیازهای شهروندان اشاره کردند و در ادامه به پرسش های شرکت کنندگان در این دوره پاسخ دادند.
در این نشست عنوان شد که کسب مهارت های تصمیم گیری سریع و ترسیم راهبردهای علمی و متناسب با جوامع محلی، نقش موثری در تحقق اهداف مدیریت بحران جامعه محور دارد و مدیران سازمان و مدیران ستادهای مدیریت بحران مناطق باید از این دو مهارت کلیدی در پیشبرد برنامه های خود استفاده نمایند.
دکتر توکلی مدرس دوره مدیریت استراتژیک، ایجاد فرصت های گفت و گو با کارکنان و گروه های هدف را برای مدیران ضروری خواند و گفت: با ایجاد محیط مناسب می توان انتظار پاسخ های بهتری را داشت و رفتار افراد با قرار گرفتن در محیط های مطلوب متحول می شود. وی توصیه کرد که مدیران سازمان و ستادهای مدیریت بحران مناطق همواره در برقراری ارتباط موثر و مطلوب با کارکنان و شهروندان تلاش کنند تا نتایج بهتری از جلب مشارکت عمومی تحقق یابد.