برگزاری دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی در بیمه آرمان
برگزاری دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی در بیمه آرمان
اقتصادوتجارت : دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی بیمه آرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، پیرو نامه بیمه مرکزی در خصوص آموزش های لازم جهت تصدی هر یک از مشاغل در اشخاص مشمول و با توجه به تکالیف ماده (۱۴۵) آیین نامه اجرایی ماده ( ۱۴ ) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، دوره مقدماتی آموزش مبارزه با پولشویی طی دو روز و در تاریخ ۲۲ و ۲۴ اسفند ماه سالجاری برگزار شد .

گفتنی است این دوره آموزشی با همکاری و هماهنگی علیرضا ترابی نیا سرپرست اداره مبارزه با پولشویی، پرهام بیانیان معاون مدیر آموزش و با حضور حسین سماک مدرس، صادق گنج خانلو رئیس اداره مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی ج.ا.ا، برگزار شد.

خاطر نشان می شود: این دوره آموزشی در راستای نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی مستمر آموزشی و توانمند سازی، به صورت آنلاین برای کلیه کارکنان شعب و به صورت حضوری برای مدیران ستادی به مدت ۸ ساعت در محل سالن اجتماعات ساختمان ستاد بیمه آرمان تشکیل شد.