برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه ریزی استان معین و پیشتاز قم با منطقه ۲۰
برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه ریزی استان معین و پیشتاز قم با منطقه ۲۰
اقتصادوتجارت : جلسه هماهنگی و برنامه ریزی استان معین و پیشتاز قم به میزبانی اداره مدیریت بحران و پدافند غیر عامل منطقه ۲۰ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۰، محمد خوشی رئیس اداره مدیریت بحران و پدافندغیرعامل منطقه گفت: در این جلسه که با حضور مسئولان مدیریت بحران استان قم به عنوان معین منطقه ۲۰ برگزار شد، پیرامون اجرای دستورالعمل وزارت کشور در خصوص استفاده از تمامی ظرفیت های استانهای معین و تبادل اطلاعات و تعامل بیشتر برای مرور عملیات در زمان بحرانهای احتمالی و چگونگی بهره برداری از ظرفیت نیروهای امدادرسان استانهای معین در هنگام وقوع بحرانها بحث و تبادل نظر شد.

🔺خوشی با بیان اینکه استانهای معین نقش امدادرسانی و خدمات رسانی در زمان های بحرانی را ایفا می کنند، افزود: به منظور آگاهی بخشی شهروندان و اجرای طرح های ویژه، با مدیریت و سیاستگذاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از پتانسیل گروه های دوام یا داوطلب واکنش اضطراری استفاده می شود.

🔺وی افزود : در این جلسه در راستای تعامل و هماهنگی بیشتر با استان معین قم و خدمات رسانی مطلوبتر به شهروندان در مواقع بحرانی، مقرر شد ادارات متناظر طرفین نسبت به تشکیل کارگروه های تخصصی اقدام شود.

🔺بر اساس این گزارش، جلسه هماهنگی و برنامه ریزی استان معین و پیشتاز قم با حضور معاون امور شهری منطقه ۲۰، مدیرکل مدیریت بحران استانداری قم، مسئول هماهنگی استان های معین استانداری تهران ، اعضاء تخصصی ستاد مدیریت بحران استان قم و شهرداری منطقه ۲۰،کارشناس معاونت امور مناطق سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و مدیران ارشد شهرداری منطقه ۲۰ در سالن مدیریت بحران این منطقه برگزار شد.

🔺گفتنی است درپایان این جلسه شرکت کنندگان از پایگاه معین سیزده آبان،سایت های اسکان اضطراری بوستان های جانبازان و اندیشه و بیمارستان شهدای هفتم تیر به عنوان مهمترین ظرفیت های این منطقه درمواقع بحران بازدید کردند.