برگزاری جلسه مشترک سندیکای بیمه گران ایران و سازمان امور مالیاتی کشور
برگزاری جلسه مشترک سندیکای بیمه گران ایران و سازمان امور مالیاتی کشور
اقتصادوتجارت : جلسه و ملاقات حضوری در روز یکشنبه مورخ ۱۱ اردیبهشت ماه با حضور دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران، تعدادی از مدیران صنعت بیمه و رییس محترم سازمان امور مالیاتی کشور و معاون درآمد امور مالیاتی کشور با موضوع ایجاد تعامل وتفاهم در اجرای قوانین مالیاتی مرتبط با صنعت بیمه برگزار شد.

جلسه و ملاقات حضوری در روز یکشنبه مورخ ۱۱ اردیبهشت ماه با حضور دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران، تعدادی از مدیران صنعت بیمه و رییس محترم سازمان امور مالیاتی کشور و معاون درآمد امور مالیاتی کشور با موضوع ایجاد تعامل وتفاهم در اجرای قوانین مالیاتی مرتبط با صنعت بیمه برگزار شد.

در این نشست ابتدا دکتر کریمی ضمن قدردانی از تلاش مجموعه مالیاتی کشور، اهم موضوعات فی مابین را اعلام وسپس به معرفی حاضرین درجلسه پرداختند.

جناب اقای تاجدار رییس کمیسیون مالی سندیکا با عنایت به دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و ابهامات آن با توجه به خاص بودن حسابداری بیمه، کارگروهی ۳ جانبه با حضور نمایندگان سندیکای بیمه گران، بیمه مرکزی و سازمان امور مالیاتی با موضوع مواد اجرایی، معافیت ها و مالیات قراردادهای اتکایی تشکیل شود.

در ادامه آقای رافع دبیر کارگروه مالی نیز با توجه به الزامی شدن قرار گرفتن فاکتورها و یا بیمه نامه ها در سامانه پایانه های فروشگاهی مالیاتی و مسائل سخت افزاری و نرم افزاری IT این فرآیند، درخواست تشکیل کارگروه مذکور را ضروری دانستند.

همچنین آقای وصال عضو شورای هماهنگی نمایندگان کشور در مورد بررسی موضوع کاهش ضریب مالیات نمایندگان بیمه و قبولی هزینه های بازاریابی و دیگر هزینه های مرتبط مطالب و درخواست شبکه فروش را مطرح نمودند.

گفتنی است در ادامه جلسه دکتر کریمی در موضوع تشکیل کلوپ های بیمه گری در گذشته و اهداف مد نظر آنها و معافیت های مالیاتی تصویب شده، رسیدگی به پرونده های کلوپ های قشم و ‌کیش را در مودیان بزرگ مالیاتی درخواست نمودند. در این جلسه جناب اقای میر آقازاده مدیر کل محترم حسابداری اتکایی بیمه مرکزی، جناب اقای آسوده مدیرعامل محترم شرکت اتکایی ایرانیان، کاپیتان پازندی نیز مواردی را در جهت تسهیل روابط فی مابین ارایه نمودند.

در پایان جناب اقای دکتر منظور رییس سازمان مالیاتی از همکارهای صنعت بیمه با سازمان مالیاتی قدردانی نموده و دستور تشکیل کارگروه مشترک و برطرف نمودن مشکلات مطرح شده را به معاونین خود ابلاغ نمودند.