برگزاری جلسه شورای معاونین فنی سندیکای بیمه گران ایران در بیمه دی
برگزاری جلسه شورای معاونین فنی سندیکای بیمه گران ایران در بیمه دی
اقتصادوتجارت :جلسه شورای معاونین فنی با حضور مدیر عامل بیمه دی و عضو هیئت مدیره سندیکا و اعضای این شورا برگزار شد.

 به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران، در این جلسه که با حضور محمد رضا کشاورز مدیر عامل بیمه دی و تعدادی از معاونین فنی شرکت های بیمه برگزار شد به بحث و تبادل نظر در خصوص نقاط قوت و ضعف دستورالعمل شرایط عمومی برگزاری مناقصات بیمه ای و کمیته مناقصات بیمه ای پرداخته شد و تمام اعضا به اجرایی شدن این دستورالعمل تاکید نمودند.

 گفتنی است شورای معاونان فنی شرکت های بیمه که از کارگروه های موثر سندیکای بیمه گران محسوب

  می شود این بار به میزبانی بیمه دی برگزار شد.