برگزاری جلسه شورای معاونین فنی سندیکای بیمه گران ایران به میزبانی بیمه کوثر
برگزاری جلسه شورای معاونین فنی سندیکای بیمه گران ایران به میزبانی بیمه کوثر
اقتصادوتجارت :جلسه شورای معاونین فنی با حضور مدیر عامل بیمه کوثر، معاون سندیکا و اعضای این شورا برگزار شد.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل ازروابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، در این جلسه که با حضور ابوالفضل آقا دادی مدیر عامل بیمه کوثر و تعدادی از معاونین فنی شرکت های بیمه برگزار شد به بحث و تبادل نظر در خصوص دستورالعمل مناقصات بیمه ای پرداخته شد.

گفتنی است شورای معاونین فنی شرکت های بیمه که از کارگروه های موثر سندیکای بیمه گران محسوب می شود این بار به میزبانی بیمه کوثر در هتل ارم برگزار شد.