اقتصادوتجارت : بازارچه محلی کارآفرینی با عنوان "دست آفرین" در 6 منطقه تهران بزرگ با همت سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، احمد احمدی صدر، مدیرعامل این سازمان با تاکید بر سخنان مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب گفت: در راستای تحقق شعار سال (تولید؛ پشتیبانی ها؛مانع زدایی ها) سازمان بر آن است تا در حمایت از تولیدات خرد ، خانگی و محلی و به تبع آن حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه گام موثری بردارد.

احمدی صدر افزود : در همین راستا کلیه افرادی که کسب و کارهای آنان در دوران پاندمی کرونا آسیب دیده می توانند درخواست غرفه نمایند تا بخشی از زیان آنان جبران شود.

وی یا بیان اینکه کسب و کارهای خرد و نوپا در این حوزه داری پتانسیل عظیمی در اشتغالزایی است تاکید کرد: این نوع بازارچه ها می توانند بسیاری از مشتریان بالقوه را در مدتی کوتاه با صرف هزینه ای مناسب به مشتریان بالفعل تبدیل نمایند و کمکی شایانی به این دست مشاغل در جهت ارتقای بهبود کسب و کار باشد.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی به اهداف برگزاری این بازارچه محلی اشاره و خاطر نشان کرد : ایجاد فضای فروش، بازاریابی جهت حمایت از مشاغل و کسب و کارهای خانگی ، خرد و محلی آسیب دیده از پاندمی کرونا ، دریافت حمایت از سازمان ها ، ارگان ها و نهاد های حمایتی بخش دولتی و خصوصی از جمله مهترین اهداف این طرح است.

احمدی صدر با بیان اینکه این بازارچه ها در مناطق ۱ ، ۲ ، ۳، ۴، ۹ و ۲۲ برگزار می شود تصریح کرد : برای اجرای این طرح ۵۰۰ غرفه در ۵ پهنه از شهر تهران (شمال،جنوب،شرق ، غرب و مرکز ) در نظر گرفته شده و ۲۰ غرفه در برج میلاد نیز برپا می شود و متقاضیان می توانند با مراجعه به مراکز خدمات اجتماعی معاونت اجتماعی شهرداری منطقه خود نسبت به دریافت غرفه اقدام نمایند.

گفتنی است بازارچه محلی “دست آفرین” به مدت ۱۰ روز از تاریخ ۱۷ الی ۲۶ اسفند ماه برگزار میشود.