برگزاری آیین تودیع مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیما و مشاور حقوقی بیمه آرمان
برگزاری آیین تودیع مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیما و مشاور حقوقی بیمه آرمان
اقتصادوتجارت : آیین تودیع مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیما و مشاور حقوقی بیمه آرمان با حضور مدیر عامل برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بیمه ارمان، جلسه تودیع مدیر بیمه های باربری ، کشتی و هواپیما و مشاور حقوقی مدیرعامل با حضور دکتر مجید قلی پور مدیر عامل، جناب اقای عسگر معزی معاون فنی، جناب اقای هاشمی معاون مالی و سرمایه گذاری و جناب آقای دکتر صالح فکر مشاور مدیر عامل و جمعی از مدیران امروز چهارشنبه ۲۹ دی ماه برگزار شد.

در این جلسه دکتر مجید قلی پور، از حسن انجام وظیفه توسط مازیار شفیعی مدیر سابق بیمه های باربری و افشین رزاقی مشاور امور حقوقی تقدیر و تشکر کرد.

روابط عمومی ضمن قدردانی، برای ایشان ارزوی موفقیت دارد.