برنامه هدفمند و عملیاتی، رمز موفقیت است
برنامه هدفمند و عملیاتی، رمز موفقیت است
شبکه اقتصادوتجارت :شهردار منطقه ۵ در جلسه شورای معاونان و‌مدیران بر داشتن برنامه هدفمند و برنامه‌ریزی دقیق، تاکید کرد و‌ از معاونان، مدیران و شهرداران نواحی خواست تا هر یک برنامه‌ای کاملا کاربردی و عملیاتی داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۵، محمود کلهری، اظهارداشت: در برنامه‌های تدوین شده از یکسو ،فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، ابزار و امکانات و از سوی دیگر، چالش‌ها و نیازمندی‌ها لحاظ شود.
♦️او افزود: دستیابی به اهداف، نیازمند داشتن برنامه‌ای هدفمند، کاربردی و عملیاتی است.
?تهران شهری برای همه
♦️کلهری تصریح کرد: ‌تهران شهری برای همه است و این مهم به معنای آن است که  عدالت در دسترسی  و برخورداری از امکانات باید برای همه شهروندان فراهم‌ شود و  این مهم جز با برنامه‌ریزی دقیق و اصولی امکان‌پذیر نیست.
?ضرورت فراهم کردن زمینه مشارکت مردم
♦️شهردار منطقه ۵ بر اهمیت ‌فراهم‌ کردن بسترهای مشارکت مردم تاکید کرد و اظهارداشت:  مشارکت مردم در امور، اتفاقی نیست. برای جلب مشارکت مردم و افزایش اعتماد عمومی باید هدفمند حرکت کرد. در این زمینه نقش شورایاران قابل اهمیت است.
? توجه به پروژه‌های محله محور
♦️شهردار منطقه ۵ براهمیت پروژه‌های محله‌محور تاکید کرد و اظهارداشت: در پروژه‌های محله‌محور باید نظر مردم، ذینفعان و شورایاران، تامین شود تا دستاوردهای این مهم برای مردم حلاوت و شیرینی  حداکثری، داشته باشد.
?قاطعیت در مقابل فساد
♦️شهردار منطقه ۵ اظهارداشت: با فساد به شدت، مخالف هستم  و برخورد قاطع می‌کنم.
♦️کلهری  گفت: کار دستگاه‌های نظارت بسیار  حساس و خطیر است. اقدام‌های دستگا‌ه‌های نظارت باید پیشگیرانه باشد تا مچ‌گیری.
♦️کلهری خطاب به معاونان و‌مدیران خود گفت:
تحت هیچ شرایطی تحت‌فشار، اقدامی انجام  ندهید چه در رابطه با پست دادن، چه جابجایی نیروها و چه سایر امور.
?پروژه‌های عمرانی متناسب با نیاز مردم
♦️شهردار منطقه ۵ درباره پروژه‌های عمرانی هم گفت: در موضوع پروژه‌های عمرانی مطالبه و نیاز مردم،درنظرگرفته شود و این مهم در پروژه‌های محله‌محور، باید به طور ویژه لحاظ شود.
♦️او افزود: علاوه براین، انجام و اجرای پروژه‌های  عمرانی با مطالعه دقیق و‌بررسی‌های فنی صورت گیرد. کمیته فنی تشکیل و موارد صورت‌جلسه شود. پروژه‌ها صحیح و اصولی اجرا شود.
?مردم ما را با اقدامات‌مان قضاوت می‌کنند
♦️کلهر گفت: در موضوع پروژه‌ها، باید نظارت دقیق کنید تا اقدامات، به بهترین شکل و به نحو کاملا مطلوب اجرا شود چرا که مردم ما را با اقدام‌ها و فعالیت‌هایمان، قضاوت می‌کنند و رضایتمندی مردم بسیار اهمیت دارد.
♦️شهردار منطقه ۵ تاکید کرد: منابع محدود است  اما در عین حال، باید حداکثر بهره برداری، حاصل شود.
?غافلگیرشدن، قابل پذیرش نیست و کاملا بی‌معناست
♦️کلهری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به فرارسیدن فصل بارش، باید آمادگی صددرصدی داشته باشیم، غافلگیرشدن، قابل پذیرش نیست و کاملا بی‌معناست.
♦️او افزود: لایروبی کانال‌ها و انهار به‌درستی انجام و‌ گلوگاه‌ها بررسی دقیق شود. معاونت عمران با نواحی، درباره نقاط آبگیر و آب‌ماندگی‌ها، به تفکیک بررسی‌های دقیق داشته باشند و برای این مهم برنامه‌های کوتاه و بلند‌مدت داشته باشند.
?به نواحی توجه کنید
♦️کلهری خطاب به معاونان گفت: به نواحی نگاه ویژه ای داشته باشید چرا که رفتار، برخورد و عملکرد نواحی، ویترین اقدام‌های  ماست.
?بهینه کردن هزینه ها
♦️کلهری  به معاونان و مدیران توصیه کرد: به سمت بهینه کردن هزینه‌ها حرکت کنید. در ارزیابی عملکردها دقت کنید. آمار  دقیق ارائه دهید. غلو‌ نکنید و صداقت و راستگویی، پاکدستی و‌ کار برای رضای خدا و رضایتمندی مردم را در سرلوحه کارها، قرار دهید.
?همراهی و همدلی رمز موفقیت
♦️شهردار منطقه ۵ گفت: مهم‌ترین سرمایه یک مدیر، نیروی انسانی همدل و همراه است و موفقیت و پیشرفت هرمجموعه ای جز با همراهی و همدلی کارکنان باانگیزه، علاقه‌مند و دلسوز، ممکن نیست.
♦️کلهری تاکید کرد: فرصت‌ها  زودگذر است . هیچ فرصتی را برای خدمت به مردم از دست ندهید