برنامه های عملیاتی پست بانک ایران در سال ۱۴۰۱ تدوین و به تصویب هیات مدیره بانک رسید
برنامه های عملیاتی پست بانک ایران در سال ۱۴۰۱ تدوین و به تصویب هیات مدیره بانک رسید
اقتصادوتجارت : برنامه های عملیاتی پست بانک ایران در سال 1401 تدوین و در روز شنبه 25 تیرماه با صرف 10 ساعت جلسه بحث و بررسی به تصویب هیات مدیره بانک رسید.

به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران ، محمود سعادتفر معاون سازمان و برنامه ریزی بانک ضمن اعلام این خبر گفت : برنامه های عملیاتی ۱۴۰۱ بانک ، براساس سند راهبردی و سایر اسناد بالا دستی از قبیل : سند تحول دولت مردمی ،احکام بودجه سال ۱۴۰۱،تکالیف برنامه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصاد و دارایی، راهبردها و سیاستهای بخش بانکی، ابلاغی وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی ، حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا ، تفاهم نامه ایجاد و توسعه زیر ساخت ارتباطی و اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات ، برنامه های بهره وری ، گزارش حسابرس عملیاتی بانک و از طریق تعامل و همکاری معاونین ، مدیران امور و ادارات کل مرتبط تدوین و ارائه شد.
سعادتفر افزود: در جلسه ۲۵ تیرماه ، برنامه های عملیاتی تدوین شده با حضور معاونین و مدیران امور و روسای ادارات کل به عنوان مجریان پروژه ها، از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ عصر بحث، بررسی و در نهایت در ۱۱۱ عنوان برنامه مورد تصویب هیات مدیره بانک قرار گرفت که به زودی برای اجرا ابلاغ می شود.
معاون سازمان و برنامه ریزی پست بانک ایران گفت: این برنامه ها به تفکیک شامل : معاونت فناوری اطلاعات۳۰ برنامه ، معاونت سرمایه انسانی و پشتیبانی۱۰ برنامه ، معاونت سازمان و برنامه ریزی ۸ برنامه ، معاونت مالی و سرمایه گذاری ۸ برنامه ، معاونت اعتباری و بین الملل ۱۳ برنامه ، امور شعب و بازاریابی۱۱برنامه ، امور نظارت و حقوقی۶ برنامه ، امور حراست ۶ برنامه ، امور استانهای تهران۲ برنامه و ادارات مستقل۱۷ برنامه می باشد.