بررسی معضلات رود دره فرحزاد در قرارگاه اجتماعی
بررسی معضلات رود دره فرحزاد در قرارگاه اجتماعی
اقتصادوتجارت : نشست قرارگاه اجتماعی رفع معضلات رود دره فرحزاد با حضور شهرداران مناطق۲ و ۵، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر و نمایندگان ستاد فرمان امام (ره) ، سازمان بهزیستی، سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران و… برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲ ، مهدی صالحی، شهردار منطقه در این نشست با اشاره به اینکه رفع معضلات رود دره فرحزاد از جمله مباحث مورد توجه مدیریت شهری است، گفت: رود دره فرحزاد از جمله ظرفیت های ارزشمند شهری است که به لحاظ رها شدگی و بی توجهی به بستر آسیب تبدیل شده است و برهمین اساس رفع و ساماندهی این معضلات از اولویت های مدیریت شهری است.
وی افزود: با توجه به مصوبات قرارگاه اجتماعی شهرداری تهران، رفع معضلات همراه با اصلاح کالبدی فضا در دستور کار قراردارد که این مساله نیازمند همکاری و مشارکت سایر نهادهای دخیل در حوزه آسیب های اجتماعی است.