بررسی مطالعات ساماندهی مبادی ورودی غرب تهران
بررسی مطالعات ساماندهی مبادی ورودی غرب تهران
شبکه اقتصادوتجارت : در جلسه آنلاین بهسازی منظر شهری و سیمای بصری محدوده های ورودی و خروجی شهر تهران، مطالعات ساماندهی مبادی ورودی غرب تهران مورد بررسی قرار گرفت.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲؛ علی نوذرپور، شهردار منطقه در جلسه آنلاین بهسازی منظر شهری و سیمای بصری محدوده های ورودی و خروجی شهر تهران در محور بزرگراه شهید خرازی، که با حضور محمد بوچانی رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران برگزار شد، گفت: انجام کارهای مطالعاتی پروژه های کوچک مقیاس باکمترین هزینه قابل تقدیر است اما از آنجا که این طرح ها نیاز به مداخله گسترده دارد و مستلزم تملک اراضی وسیع است، اجرای این طرح نیاز به تخصیص اعتبار نقدینگی و حمایت های بیشتری دارد و قطعاً مشاورانی که برای اجرای این طرح انتخاب می شوند بایستی در تمام مراحل کار حضور داشته باشند.
شهردار منطقه ۲۲ درباره ساماندهی مبادی ورودی غرب تهران گفت: شهرداری منطقه ۲۲ جلساتی را با مشاوران سازمان مشاور فنی و مهندسی انجام داده است و در این جلسات، پیشنهادات و نقطه نظرات این منطقه نیز به آن سازمان منعکس شده است که منتظر نتایج این مطالعات برای رسیدن به مرحله اجرای کار هستیم.
نوذر پور در ادامه گفت: شهرداری منطقه ۲۱ و ۲۲ درباره بحث ساماندهی مبادی ورودی با هم همراهی داشته اند، هرچند منطقه ۲۱ برای اجرای کار تعجیل داشتند ولی ما بدلیل مشخص نشدن نتایج مطالعاتی، با اجرای سریع طرح مخالف بودیم.
نوذر پور با اشاره به اینکه طرح ساماندهی مبادی ورودی شهر از سال ۹۰ تعریف شده است و بعد از گذشت ۱۰ سال هنوز نتایج مطالعاتی ارائه نشده است، ادامه داد: انجام این مطالعات خیلی طولانی شده است. در طولانی مدت، تغییرات محیطی زیادی در منطقه رخ می دهد که باعث می شود تمام مطالعات و تحقیقات را تحت تاثیر قرار دهد و برای اجرای آن، نیاز به بازنگری، بازبینی و به روز رسانی اطلاعات شود.
شهردار منطقه ۲۲ به تبعاتی که طولانی شدن مدت اجرای طرح ها می تواند داشته باشد اشاره کرد و گفت: با توجه به پیشنهادات جدیدی که در منطقه شده است، از جمله ایجاد بیمارستان، پردیس علم و فناوری و سایر مجتمع های تفریحی و اقامتی این پروژه ها می تواند طرح ها را تحت تاثیر قرار دهد و در صورتی که کاری انجام نشده باشد، پیشنهادات جدید عملیاتی خواهند شد و نتایج مطالعات دیگر قابلیت اجرایی ندارند.
نوذرپور تصریح کرد: طولانی شدن زمان مطالعات باعث می شود که شهرداران مناطق منتظر نتایج مطالعاتی و پژوهشی نشوند و انجام پروژه ها را در حوزه خدمات شهری تعریف کنند و سریعتر کارها را به نتیجه برسانند و با مسائل و مشکلاتی روبرو شوند که بعدها گریبان‌گیر شهر و منطقه شود.
شهردار منطقه ۲۲ با اشاره به اینکه تعیین تکلیف ورودی های شهر مستلزم تعیین تکلیف مدیریت بزرگراههای شهری است، بیان کرد: متاسفانه این بزرگراهها به صورت کامل در اختیار ما نیستند و وزارت راه و شهرسازی مدعی مدیریت این بزرگراه هاست و هنوز به عنوان بزرگراه بین شهری تلقی می شوند. برای انجام این طرح ها باید تغییر و تحولاتی رخ دهد و مدیریت آن به شهرداری واگذار شود تا متناسب با اینکه اینها بزرگراه شهری هستند برای آنها برنامه ریزی، طراحی و نقشه راه تهیه شود.
نوذرپور تصریح کرد: بزرگراههایی که وارد محدوده شهری می شوند بر اساس طرح جامع و طرح تفصیلی خیابان تلقی و معبر شهری و بزرگراه شهری محسوب می شوند. تعیین تکلیف حریم شهر تهران قابل حل است و مدیریت شهری تهران به عنوان ذی نفع اصلی باید به این موضوع ورود پیدا کند که در غیر این صورت مداخله های شهرداری می تواند گرفتاری های جدی را به همراه داشته باشد.