بررسی مطالبات روستاهای صالح آباد و رسالت و حل گره ترافیکی این محدوده
بررسی مطالبات روستاهای صالح آباد و رسالت و حل گره ترافیکی این محدوده
شبکه اقتصادوتجارت : رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای اسلامی شهر تهران با همراهی شهردار و مسئولان شهرداری این منطقه از روستاهای صالح آباد و رسالت بازدید و به بررسی مطالبات این روستاها پرداختند.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، در این بازدید مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران همراه با علی توکلی شهردار منطقه ضمن گفت و گو با شورای اسلامی و دهیاری روستای صالح آباد ، رسالت و … پیرامون مهمترین مطالبات این بخش که در گذشته جزء منطقه ۱۹ بوده است و اقدامات مورد نیاز برای رفع آنها، به بازدید از وضعیت ترافیکی خیابان کلهر وارائه پیشنهاداتی برای رفع گره ترافیکی این معابر پرتردد پرداختند.
این مسئولین از وضعیت آسیب های اجتماعی روستای صالح آباد که در حریم منطقه قرار دارد بازدید و همچنین در این راستا از کمپ ترک اعتیاد ایمان رهیافتگان دیدن کردند.
در این برنامه همچنین از اراضی بوستان ۱۸۰ هکتاری ایرانیان و مراحل پیشرفت فاز اول این پارک به متراژ ۱۶ هکتار بازدید شد.
راه اندازی مجتمع مهارت آموزی بهاران در منطقه از دیگر محورهای این بازدید بود که عضو شورای اسلامی شهر تهران در این رابطه به تعامل با مسئولین کمپ ها و بررسی پیشنهادات آن ها در خصوص مکان مناسب برای راه اندازی ساختمان این مجتمع با رعایت استانداردهای مورد نیاز پرداخت.
براساس این گزارش مجتمع مهارت آموزی بهاران مکانی برای آموزش و توانمند سازی معتادان بهبود یافته و زمینه ای برای بازگشت این افراد به جامعه و در نتیجه کاهش این آسیب اجتماعی در منطقه محسوب می شود.