بررسی مسائل حوزه آرد در نشست مشترک با انجمن آردسازان
بررسی مسائل حوزه آرد در نشست مشترک با انجمن آردسازان
شبکه اقتصادوتجارت :مهمترین مسائل حوزه آرد کشور با رویکرد شناخت آسیب ها و ارائه راهکار برای حل آن، در نشست مشترک شرکت بازرگانی دولتی ایران با دبیران انجمن کارخانه داران و تولیدکنندگان آرد در ۳۱ استان برگزار شد. معاون وزیر صمت تاکید کرد که مسائل این حوزه در کارگروه داخلی شرکت بررسی و مرتفع می شود.

 مهمترین مسائل حوزه آرد کشور با رویکرد شناخت آسیب ها و ارائه راهکار برای حل آن، در نشست مشترک شرکت بازرگانی دولتی ایران با دبیران انجمن کارخانه داران و تولیدکنندگان آرد در ۳۱ استان برگزار شد. معاون وزیر صمت تاکید کرد که مسائل این حوزه در کارگروه داخلی شرکت بررسی و مرتفع می شود.شرکت بازرگانی دولتی ایران، نشست بررسی مسائل حوزه آرد و نان در ۳۱ استان به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد که ابتدا دبیران انجمن کارخانجات و تولیدکنندگان آرد مسائل و مشکلات خود را در در بخش تامین آرد استان بازگو کردند.

یزدان سیف، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان رئیس جلسه پس از شنیدن مسائل و مشکلات تولیدکنندگان آرد در یک جمع بندی گفت که این مسائل را می توان در سه بخش دسته بندی کرد و بخشی از آن که بیشتر مسائل حمل و نقل است و بخشی که در خصوص کیسه های آرد می باشد و البته برای این موضوع اقدامات اولیه در حال پیگیری است.
سیف افزود: برای سایر مسائل نیز جلسه ای با مدیران ستادی و استان های شرکت برگزار و آنها را در این جلسه بررسی خواهیم کرد تا نتایج و تصمیمات اتخاذ شده در نشست بعدی در حضور دبیران انجمن های تولیدکنندگان آرد کشور برای تعامل بهتر اطلاع رسانی می شود.
بر اساس این گزارش، در این نشست مدیران استانی ادارات غله و خدمات بازرگانی و مدیران ستادی ذی ربط با حوزه گندم، آرد و نان نیز حضور داشتند.