بررسی طرح اجرایی احداث اولین تم پارک ایمن کودک کشور در منطقه ۱۹
بررسی طرح اجرایی احداث اولین تم پارک ایمن کودک کشور در منطقه ۱۹
اقتصادوتجارت : طرح اجرایی پارک موضوعی کودک (تم پارک) در منطقه ۱۹، طی جلسه ای با حضور شهردار و معاونین برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی و مالی و اقتصاد شهری این منطقه بررسی شد.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، در این جلسه مهدی هدایت شهردار منطقه بر اهمیت پیگیری طرح های توسعه محور و استفاده از پتانسیل های منطقه برای اجرای این طرح ها تأکید کرد که اجرای پارک موضوعی کودک بعنوان پروژه های توسعه ای سال ۱۴۰۱ از جمله آن ها است.
او افزود: این پارک با رویکرد جدید و ایجاد شرایط خاص و فضایی امن و ایمن برای کودکان بدون ضرورت حضور والدین برای اولین بار در کشور توسط شهرداری این منطقه ایجاد خواهد شد.
به منظور اجرای پارک تخصصی کودک، بوستان بزرگ ولایت با برخورداری از قابلیت های مختلف، بعنوان مکان پیشنهادی در جلسه ارائه و مقرر شد امکان سنجی اجرای این طرح در آن مورد بررسی و پیگیری قرار بگیرد.
براساس این گزارش در تم پارک کودک با ایجاد المان های مختلف متناسب با کودکان و نیز بهره گیری از الگوهای فرهنگی و ایجاد جذابیت های گردشگری ، زمینه تلفیق سرگرمی و تفریح و آموزش برای این قشر فراهم می شود.