بررسی جایگاه معلولان در برنامه‌های مدیریت بحران
بررسی جایگاه معلولان در برنامه‌های مدیریت بحران
اقتصادوتجارت : وبینار بررسی جایگاه افراد داراي معلوليت در برنامه‌ريزي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي كاهش خطر بلايا با هدف یافتن راه‌های کاهش ریسک، چالش‌ها و فرصت‌های مرتبط با افراد کم‌توان و توان‌یاب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران در این سمینار که از سوی معاونت بازیابی، توانمندسازی و مشارکت جامعه‌محور سازمان و با همکاری دفتر كاهش خطر بلاياي سازمان ملل UNDDR و ستاد مدیریت بحران منطقه ۶ برگزار شد، ضرورت شناسایی محدودیت‌ها و اهمیت تعمیق روابط اعضا با سازمان ملل جهت پیش‌برد اهداف و ارتقای ارتباطات بین اعضا مطرح و اهمیت تلاش همه‌جانبه به منظور حرکت رو به جلو در قالب سند سندای و ضرورت سیاستگزاری و تعیین بودجه در حوزه معلولین مورد بحث قرار گرفت.

بنابراین گزارش، در ادامه این وبینار بر توجه ویژه به حقوق معلولان در زمان رخداد حوادث و توسعه پایدار با در نظر گرفتن شرایط آنها و نیز ضرورت توجه به معلولان در سیاست‌های حوزه‌های امنیت و موضوعات بشردوستانه تاکید شد.

در ادامه همچنین مقرر شد،کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت جسمی، شرایط مناسبی را برای آنها در مقابله با حوادث فراهم و همچنین در خلال رخداد حوادث ضمن مشورت با آنها، حقوق معلولان در نظر گرفته شود.

در ادامه این وبینار عنوان شد که سازمان‌ها باید در زمان وقوع حوادث از حقوق معلولین آگاه باشند و تبعیض قائل نشوند. معلولین باید در زمان رخداد حوادث به خدمات آموزشی و بهداشتی دسترسی داشته باشند.

ضرورت گرد‌آوری داده‌های مرتبط با معلولان ، سیاستگزاری درست، توجه به اهداف مندرج در کنوانسیون افراد دارای معلولیت و برابری در ظرفیت‌ها و اولویت‌های ملی و محلی موضوعات دیگری بود که در این نشست مورد ارزیابی قرار گرفت.

کمبود در حوزه داده‌ها، کمبود در حوزه مشارکت، کمبود در عدم امکان دسترسی به داده،ها، عدم دسترسی به اطلاعات زیرساخت ، نبود تخصص در مسائل مربوط به معلولیت ها و نبود سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز به عنوان بخشی از مشکلات موجود بررسی شد.

در انتهای این نشست جلسه مدیران خانه‌های دوام و ایمنی منطقه ۶ برگزار و اقدامات انجام گرفته در زمینه ارتقای آگاهی ناتوانان جسمی تشریح و مقرر شد با همکاری ستاد ، طرح آسیب‌شناسی و ارتقای گروه‌های دوام در دستور کار قرار بگیرد و آموزش‌های لازم برای آمادگی در برابر رخداد زلزله در دستور کاری منطقه قرار گیرد.

در این نشست دبیران ستادهای مدیریت بحران مناطق ۲۲گانه به صورت آنلاین، مدیران خانه‌های دوام و ایمنی محلات شهر تهران به شکل آنلاین و مدیران خانه دوام منطقه ۶ ، مدیران مدارس استثنایی منطقه به همراه همکاران معاونت آموزش سازمان و کارشناسان ستاد مدیریت بحران منطقه به صورت حضوری شرکت کردند.