بررسی توانمندی های پژوهشگاه مواد و انرژی برای همکاری مشترک با ایمیدرو
بررسی توانمندی های پژوهشگاه مواد و انرژی برای همکاری مشترک با ایمیدرو
اقتصادوتجارت : مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو اعلام کرد: طی بازدیدی، توانمندی های پژوهشگاه مواد و انرژی برای همکاری مشترک با ایمیدرو بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، غلامرضا ملاطاهری با بیان این مطلب گفت: با توجه به جایگاه مطلوب پژوهشگاه مواد و انرژی در حوزه انرژی های نو و تجدیدپذیر و در عین حال، وجود چالش های زیست محیطی در بخش معدن و صنایع معدنی، نشستی برای چگونگی رفع این مشکلات، با مسئولان پژوهشگاه مذکور برگزار کردیم.

وی ادامه داد: در این نشست، ظرفیت های فنی و پژوهشی و نیز اقدامات انجام شده در پژوهشگاه مواد و انرژی مورد شناسایی و بررسی قرار گرفت. همچنین، مقرر شد این پژوهشگاه، پیشنهادهای فنی خود را برای بررسی به ایمیدرو ارائه دهد تا آنها را در قالب طرح های مشترک همکاری اجرایی کنیم.

ضرورت توجه به رویکردهای نوین
مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو با اشاره به ضرورت توجه به رویکردهای نوین در شرایط تحولات پیش روی جهانی از نظر مساله کاهش آب و انرژی و نیز موضوع آلودگی های زیست محیطی، تصریح کرد: ایمیدرو تلاش دارد با بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور، در این زمینه گام بردارد.
وی افزود: در حال حاضر، ایمیدرو در حوزه بهینه سازی مصرف آب، انرژی و مسائل زیست محیطی طرح پژوهشی مختلفی را با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی شروع کرده است و برخی از آنها در مراحل پایانی اجرای کار قرار دارد.