برخورد قاطع با تخلفات در چارچوب اخلاق و قانون
برخورد قاطع با تخلفات در چارچوب اخلاق و قانون
اقتصادوتجارت : تهران-اینتا- دبیر هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری، قاطعیت برخورد با تخلف در عین برخورد مناسب و حفظ رأفت اسلامی را از مهم‌ترین ویژگی مسئولان رسیدگی به پرونده‌های تخلفات اداری دانست.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مالیاتی ایران(اینتا)، علی دستافر، دبیر هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری در جلسه با اعضای شعب هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان امور مالیاتی، مبارزه با فساد را یکی از مهم‌ترین شعارها و ویژگی های دولت سیزدهم دانست و گفت: قاطعیت برخورد با تخلف در عین برخورد مناسب و حفظ رأفت اسلامی، مهم‌ترین ویژگی مسئولان رسیدگی به پرونده‌های تخلفات اداری است.

دبیر هیئت عالی نظارت با اشاره به لزوم تعامل و همکاری بین دبیرخانه هیئت عالی نظارت و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ها و نهادهای دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی گفت: در دولت سیزدهم تمام تلاش هیئت عالی نظارت این است که از ظرفیت، دانش و تجربه همه دستگاه‌ها برای پیشگیری و نظارت بر فرایند رسیدگی به تخلفات اداری بهره‌مند شویم.

دبیر هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری مبارزه با فساد و تخلفات اداری را دارای سه ضلع پیشگیری، نظارت و برخورد دانست و گفت: محور پیشگیری باید بر برخورد ارجحیت داشته باشد، زیرا تنها با برخورد صرف با متخلفان نمی توان موجب کاهش تخلفات اداری شد.

دستافر پایه و رکن هر سازمانی را نیروی انسانی دانست و گفت: اطلاع رسانی و آگاهی بخشی موجب کاهش تخلفات می شود.

وی ادامه داد: موضوع آموزش کارکنان و کارگزاران دستگاه های اجرایی کشور در خصوص تخلفات اداری دارای اهمیت زیادی است که باید بسیار جدی گرفته شود و از طریق تمامی دستگاه‌ها پیگیری شود.

وی نقض قوانین و مقررات، کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف و غیبت غیر موجه را بیشترین تخلفات کشور دانست و بیان داشت: باید عوامل ایجاد این چنین تخلفات را از طریق پروندهای تخلفات اداری احصاء و بعد از شناسایی گلوگاه‌ها به سمت اصلاح فرایندها حرکت کنیم.