برتری سپ در تعداد ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی تداوم یافت
برتری سپ در تعداد ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی تداوم یافت
اقتصادوتجارت: شرکت پرداخت الکترونیک سامان(سپ) همچنان در تعداد ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی توانست رتبه نخست را در اختیار داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی سپ، این شرکت با رشد بیش از ۵ درصدی خود در ابزار پذیرش اینترنتی توانست همچنان جایگاه نخست را در این حوزه در اختیار داشته باشد. گزارش آبان ماه ۱۴۰۲ شاپرک نشان می‌دهد که شرکت سپ توانسته است در سهم از تعداد ابزار پذیرش اینترنتی با رشد ۵٫۲۳ درصدی نسبت به ماه قبل، فاصله خود را با سایر فعالین در این حوزه بیشتر کند و سهم ۳۳٫۶۲ درصدی بازار را به خود اختصاص دهد.
شرکت پرداخت الکترونیک سامان(سپ) همچنین در سهم از تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز با در اختیار داشتن سهم ۵۳٫۵۲ درصدی از بازار توانست صدرنشینی خود در ماه های قبل را تداوم بخشد.