بخشنامه پرداخت تسهیلات خرد تا سقف دو میلیارد ریال بر اساس استقرار نظام وثیقه‌گیری مبتنی بر اعتبارسنجی
بخشنامه پرداخت تسهیلات خرد تا سقف دو میلیارد ریال بر اساس استقرار نظام وثیقه‌گیری مبتنی بر اعتبارسنجی
اقتصادوتجارت : معاونت سازمان و برنامه‌ریزی پست بانک ایران بخشنامه «پرداخت تسهیلات خرد بر اساس استقرار نظام وثیقه‌گیری مبتنی بر اعتبارسنجی» را به مدیریت شعب استان‌ها و مناطق بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر طبق بخشنامه ۰۱/۲۴۷۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴، دستور العمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد تا سقف دو میلیارد ریال را ابلاغ کرد.
بر اساس این دستورالعمل که با هدف ایجاد شرایط لازم برای بهره مندی متقاضیان از این تسهیلات در کنار
« استقرار نظام وثیقه گیری مبتنی بر اعتبارسنجی» در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی صادر شده است،
این تسهیلات به مشتریان دارای سابقه و امتیاز اعتباری با دریافت دو مورد وثیقه پرداخت می‌شود.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی ج.ا.ا در اواخر سال گذشته با ابلاغ دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع که شرایط ارائه خدمات غیر حضوری در بانک‌ها و موسسات غیر اعتباری، تسهیل امکان استفاده همه مردم از گواهی امضای الکترونیک با صدور بخشنامه ناظر بر گواهی امضا الکترونیک و اجرای طرح سفته الکترونیکی در شعب بانک‌های منتخب شرایط لازم را برای پرداخت تسهیلات خرد بر اساس استقرار نظام وثیقه‌گیری مبتنی بر اعتبارسنجی فراهم کرد.