با تکیه بر اندیشه “ما می توانیم”، باید از تمام ظرفیت کشور برای نهایی شدن شبکه ملی اطلاعات استفاده کرد
با تکیه بر اندیشه “ما می توانیم”، باید از تمام ظرفیت کشور برای نهایی شدن شبکه ملی اطلاعات استفاده کرد
اقتصادوتجارت : دکتر یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در "نشست هم اندیشی توسعه فناوریدFTTH در کشور" که با حضور نمایندگانی از اپراتورهای ارتباطی ثابت، شرکت مخابرات و شرکت های تولیدکننده تجهیزات نوری در کشور برگزار شد، با اشاره به برنامه های دولت سیزدهم در تکمیل شبکه ملی اطلاعات گفت: وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها بر این مساله تاکید کرده که از تمام ظرفیت کشور برای نهایی شدن شبکه ملی اطلاعات استفاده شود و از جمله نخستین رویدادهایی که در دوره وزارت ایشان برگزار شد نمایشگاه و کنفرانس ظرفیت بود.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر یزدانیان با بیان این که بیش از یک دهه از بحث توسعه FTTH می گذرد و تا امروز به هر دلیلی سرعت طراحی و اجرای این شبکه مطلوب نبوده است، احیاء مجدد طراحی و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات با استفاده از نظرات و به کارگیری صاحبنظران این حوزه و همچنین شناسایی چالشها و محدودیتهای پیش رو جهت جلوگیری از پیمودن مسیرهای تکراری را از اهداف برنامه ها دانست و اظهار داشت: این بحث باید به صورت جدی دنبال شود و در این مسیر از تمام ظرفیتها بهره گرفته شده و در عین حال تمام چالشهای آن مشخص شود تا از تکرار مسیرهای گذشته جلوگیری گردد. وی گفت: انتصاب دکتر انصاری به عنوان معاون برنامه ریزی و برنامه و بودجه وزارت و مجری شبکه ملی اطلاعات گام مهمی در این راستا است و در نظر داریم در هماهنگی کامل با معاونت برنامه ریزی وزارت طراحی شبکه را جلو ببریم.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین خواستار طرح مباحث این نشست به صورت شفاف شد و گفت: سیاستگذاران برای تصمیم گیری باید بتوانند تمام مشکلات، محدودیتها و دغدغه هارا لمس کنند و از رفتن در مسیرهای تکراری جلوگیری شود.
در ادامه جلسه دکتر رضوی زاده رییس پژوهشکده فناوری ارتباطات نیز با تشریح برنامه های وزارت ارتباطات مبنی بر توسعه شبکه فیبر در کشور و فراهم نمودن دسترسی FTTH برای تمام خانوارهای ایرانی، از تکلیف پژوهشگاه برای مشاوره و همکاری با وزارت در راستای بررسی جوانب مختلف این برنامه و ارائه یک طرح جامع و کاربردی با استفاده از تجربیات قبلی داخلی و جهانی و روند توسعه فناوری ها در این زمینه خبر داد.
در ادامه این نشست، مدعوین با اشاره به تجربیات قبلی در این این حوزه در کشور، به بیان مشکلات و پیشنهادات خود در راستای توسعه شبکه دسترسی نوری در کشور پرداختند. تدوین یک طرح جامع توسعه پهن باند در کشور، ایجاد هماهنگی با دیگر بازیگران این عرصه همچون شهرداری ها، وزارت کشور و وزارت نیرو، حمایت از تولید محتوا در کشور، و بررسی دقیق طرح از دیدگاه اقتصادی از جمله پیشنهادات و مطالب مطرح شده در این نشست بود.