با تصویب هیات مدیره بانک؛ بخشنامه تامین مالی بخش IT و ICT از محل منابع داخلی پست بانک ایران ابلاغ شد
با تصویب هیات مدیره بانک؛ بخشنامه تامین مالی بخش IT و ICT از محل منابع داخلی پست بانک ایران ابلاغ شد
اقتصادوتجارت : اداره كل بررسی و نظارت بر طرح‌ها پست بانک ایران بخشنامه تامین مالی بخش IT و ICT از محل منابع داخلی بانک را به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی، این بخشنامه که بر اساس مصوبه ۱۳۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ هیات مدیره ابلاغ شده است، با اعطای تسهیلات به طرح‌های ایجادی ویژه شرکت های دانش بنیان شامل ICT، فعالین حوزه IT، فین تک و غیر نوپا با رعایت حدود و اختیارات ارکان اعتباری و با توجه به سیاست ها و ضوابط اعتباری سال ١٤٠١ بانک و در سه سطح با نرخ ۱۸ درصد موافقت شد.

در سطح اول تسهیلات تا سقف ۲۰۰۰ میلیون ریال با نرخ سود ۱۸ درصد و با اخذ سفته تضمینی پرداخت می‌‍شود. این تسهیلات تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به حداکثر باز پرداخت ۳۶ ماه، تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال با باز پرداخت ۴۸ ماه و تا مبالغ بیش از ۱۰۰۰ میلیون ریال و تا سقف ۲۰۰۰ میلیون ریال با باز پرداخت ۶۰ ماه به متقاضیان قابل پرداخت است.

همچنین در سطح دوم و سوم برای تسهیلاتی با مبالغ بیش از ۲۰۰۰ میلیون ریال و تا سقف ۸۰۰۰ میلیون ریال و تسهیلات بیش از این مبلغ مدت باز پرداخت ۶۰ ماهه در نظر گرفته شده است .

متقاضیان برای دریافت این تسهیلات در سطح دوم باید طرح کسب و کار خود را به بانک ارائه دهند و وثیقه این تسهیلات حداقل ۵۰ درصد سفته و ۵۰ درصد یکی از موارد پیشنهادی؛ پروانه یا مجوز فعالیت متقاضی و ضامنین، قرارداد لازم الاجرا و یا انعقاد قرارداد سه جانبه یا تعهد شرکت های زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مبنی بر واریز درآمدها یا هر نوع پرداختی به حساب گیرندگان تسهیلات نزد حساب آنها در شعب بانک است.

بر اساس این بخشنامه و در سطح سوم متقاضیان باید طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی از یکی از شرکت های عضو کانون مشاوران اعتباری را ارائه دهند و وثیقه در نظر گرفته شده نیز ترکیبی پیشنهادی از وثایق سطح دوم در نظر گرفته شده است.