با تخریب بخش هایی از ملک معارض صورت گرفت: بازگشایی معبر۱۷ متری در حریم نیلوفری
با تخریب بخش هایی از ملک معارض صورت گرفت: بازگشایی معبر۱۷ متری در حریم نیلوفری
شبکه اقتصادوتجارت : محمدرضا افخم معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 17 با اشاره به تخریب بخش هایی از یک ملک معارض در خیابان رشیدی جهان گفت: بر اساس توافق و تعهد سازندگان واحد آموزشی و با هماهنگی سازنده ساختمان، معبر 17 متری رفع معارض و سبب سهولت رفت و آمد شهروندان شد.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۷ ، محمدرضا افخم معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۷ در مورد ساختمانی که امروز در طرح تعریض گذر خیابان رشیدی جهان تخریب شد گفت: با وجود مراجعات مکرر شهرداری منطقه به این پیمانکار برای رعایت حریم ساخت و ساز و عدم تداخل با طرح حریم نیلوفری متاسفانه بخش هایی از این واحد آموزشی در طرح تعریض خیابان رشیدی جهان قرار گرفته بود که امروز بر اساس توافق و تعهد سازندگان واحد آموزشی و با هماهنگی سازنده ساختمان، معبر ۱۷ متری رفع معارض و سبب سهولت رفت و آمد شهروندان شد.
افخم در پایان تاکید کرد:این ملک به طول ۱۷ متر تعریض داشته که ۶ متر آن فعلا تخریب شده است و پس از احداث بنای اولیه واحد آموزشی،مابقی سطح مورد نیاز جهت اجرای کامل تعریض خیابان آزاد خواهد شد.