با افزایش جمعیت منطقه ۲۲ توسعه حمل و نقل همگانی در اولویت است.
با افزایش جمعیت منطقه ۲۲ توسعه حمل و نقل همگانی در اولویت است.
اقتصادوتجارت : شهردار منطقه۲۲ در جلسه بررسی خط ۱۰ مترو تهران، گفت: مطالعاتی که مشاورین حمل و نقل و ترافیک انجام داده اند نشان میدهد الویت توسعه حمل و نقل همگانی تهران با منطقه۲۲ است.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲۲، جلسه بررسی خط۱۰ مترو تهران با حضور امام مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه و وحید رضا محمدی شهردار منطقه۲۲ برگزار شد.

وحید رضا محمدی شهردار منطقه۲۲ در تشریح خط ۱۰ مترو و اتصال شبکه حمل و نقل ریلی به این منطقه گفت: خط ۱۰ مترو که از شمال شرقی به شمال غربی تهران در وردآورد وصل می شود در مطالعات جامع ریلی تهران دیده شده و در حال اجرا است.
شهردار منطقه۲۲ با بیان اینکه احداث خط ۱۰ منرو تهران تحول عظیمی در منطقه۲۲ ایجاد می کند، گفت: مدیریت شهری منطقه۲۲ آمادگی کامل در همکاری احداث این خط را دارد.
محمدی با بیان اینکه مطالعاتی که مشاورین حمل و نقل و ترافیک انجام داده اند نشان میدهد الویت توسعه حمل و نقل همگانی شهر تهران،منطقه۲۲ است، افزود: شهر در حال حاضر دچار مشکلات مالی است و باید با استفاده از ظرفیت های غیرنقدی و سرمایه گذاران منطقه طرح های حمل و نقلی را در منطقه به پیش ببریم.
وی تاکید کرد بسیاری از مشکلات حمل و نقلی در منطقه۲۲ با بهره برداری از خط ۱۰ مترو تهران برطرف میشود.

🛑در ادامه این نشست امام مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه، طی سخنانی گفت: خط ۱۰ که دارای مسیر شرقی- غربی است تمام خطوط شمالی- جنوبی متروی تهران را قطع می کند.

مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه در ادامه افزود: فاز غربی این خط از نمایشگاه بین المللی تا وردآورد در نظر گرفته شده است که در اولویت اجرا قرار دارد. وی خاطرنشان کرد: این خط از نمایشگاه بین المللی شروع و در میدان کتاب به خط ۷ متصل می شود، سپس در شهران به خط ۶ متصل و پس از آن در وردآورد به خط ۵ می رسد.

امام عنوان کرد: پیش بینی های اولیه این است که ۱۱ ایستگاه این خط در منطقه ۲۲ قرار خواهد گرفت و این خط با خط هایی مانند یک ، ۳، ۵، ۶ و ۷ تبادل مسافر انجام می دهد.
د