با اجرای پایانه‌‏های فروشگاهی مالیات‏‌ستانی به‏‌صورت هوشمندتر انجام خواهد شد
با اجرای پایانه‌‏های فروشگاهی مالیات‏‌ستانی به‏‌صورت هوشمندتر انجام خواهد شد
اقتصادوتجارت : معاون وزیر ارتباطات با بیان این‌که براساس ریز تراکنش‌ها بین طرف‏‌های اقتصادی مختلف داده‌های کسب‌وکار و داده‌های مالیاتی را جمع‌آوری خواهیم کرد گفت: با اجرای پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ی مودیان، مالیات‌ستانی به‌صورت هوشمندتر انجام خواهد شد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، رضا باقری اصل معاون وزیر ارتباطات در سومین همایش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با بیان اینکه اتفاقات بزرگی در حوزه خدمات الکترونیک کشور شکل گرفته است گفت: امروز با تلاش‏ های وافر سرویسی فراهم شده تا فعالان اقتصادی کمترین دغدغه را در حوزه دریافت خدمات داشته باشند.

باقری اصل با بیان اینکه فعالان حوزه کسب و کار باید در پرداخت مالیات راحت باشند اما هنوز این مطلوبیت بطور کامل فراهم نشده بیان داشت: با توجه به همکاری شکل گرفته بین سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و سایر اعضای کارگروه سامانه مودیان، اتفاق بزرگی رخ داده است و بر اساس ریز تراکنش‌ها بین طرف‏ های اقتصادی مختلف، داده‌های کسب و کار و داده‌های مالیاتی را جمع‌آوری خواهیم کرد و به این ترتیب، مالیات ستانی به صورت هوشمندتر انجام خواهد شد. در دوره اخیر با تلاش سازمان امور مالیاتی نوع جدید و عملیاتی از سامانه شکل گرفت.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه با بیان اینکه اجرای تدریجی این قانون، استقرار این سامانه را تسهیل نموده افزود: با اجرای مرحله ای امکان پوشش و رفع اشکالات به وجود می‌آید و دگردیسی بزرگی که در نظام حکمرانی در حال انجام است.