بانک توسعه تعاون در جایگاه پنجمین بانک پذیرنده تراکنش‌های الکترونیکی کارتخوان
بانک توسعه تعاون در جایگاه پنجمین بانک پذیرنده تراکنش‌های الکترونیکی کارتخوان
اقتصادوتجارت : بر اساس رتبه‌بندی اعلام شده توسط شرکت شاپرک، بانک توسعه تعاون پنجمین بانکی است که در حوزه خدمات پذیرندگی ابزارهای پذیرش الکترونیکی کارتخوان به مشتریان و فعالان اقتصادی، خدمات پرداخت الکترونیکی ارائه می‌دهد.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، توسعه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی یکی از مزیت‌های هر بانک برای مشتریان است؛ بانک‌های پیشرو در جهان و ایران همواره سعی دارند با افزایش و گسترش خدمات الکترونیکی، تبادلات پولی مشتریان خود و سایر فعالان اقتصادی را تسهیل و تسریع کنند و حوزه خدمات خود را از واسطه‌گری مالی فراتر ببرند.
بانک توسعه تعاون نیز با درک اهمیت و ضرورت گسترش و تقویت این خدمات همواره تلاش دارد دامنه و عمق خدمات الکترونیکی خود را افزایش دهد. گواه این تلاش‌ها که به طور مستمر از سوی مدیرعامل بانک نیز مورد تأکید قرار دارد این است که بانک توسعه تعاون اگرچه در زمره بانک‌های تخصصی با رسالت حمایت از تعاونگران به شمار می رود اما از ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی همتراز با استانداردهای روز غافل نبوده و نیست. این بانک جوان با وجود عمر نه چندان طولانی و زمینه فعالیت تخصصی، توانسته است در رتبه‌بندی بانک‌های کشور، از منظر ارائه خدمات بانکداری و تراکنش های غیرحضوری جایگاه قابل توجهی کسب کند.
بر اساس بولتن اقتصادی شاپرک، بانک توسعه تعاون توانسته است به مدد مشتری‌مداری و ارائه خدمات مناسب و بهره گیری از نیروی انسانی متخصص، در رتبه‌بندی اعلام شده بانکهای کشور در شهریور ماه سال جاری، بالاتر از بسیاری از بانک‌های باسابقه‌تر و عمومی کشور قرار گیرد تا جایی که بر اساس رتبه‌بندی اعلام شده توسط شرکت شاپرک در بولتن شهریورماه، بر اساس شاخص هیرشمن بانک توسعه تعاون پنجمین بانکی است که در حوزه خدمات پذیرندگی هر یک از ابزارهای پذیرش الکترونیکی به مشتریان و فعالان اقتصادی، خدمات پذیرندگی در حوزه ابزار کارتخوان ارائه می‌دهد.
گفتنی است بر اساس شاخص هیرشمن، این رتبه بر اساس نسبت میان کارت و شاخص پذیرندگی محاسبه می شود.