بانک اقتصادنوین در هفت ماه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ هم درخشید
بانک اقتصادنوین در هفت ماه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ هم درخشید
اقتصادوتجارت : بانک اقتصادنوین در هفت ماه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ هم درخشیدو با کسب بیش از ۱۷ هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال سود عملیاتی، مهر تاییدی بر تداوم و تثبیت روند سودآوری خود زد.

اقتصادوتجارت ؛ بر اساس اطلاعات منتشرشده در کدال، بانک اقتصادنوین، در مهرماه سال جاری، حدود ۱۷ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال از محل واسطه‌گری مالی درآمد کسب کرده و در مقابل ۱۵ هزار و ۲۵۹ میلیارد ریال سود به منابع تامین شده پرداخته است. مقایسه این دو رقم نشان از ثبت سود عملیاتی به میزان دو هزار و ۵۹۲ میلیارد ریال در مهرماه سال جاری دارد.

▫️ با ثبت این رقم، سود عملیاتی بانک اقتصادنوین در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری نیز به ۱۷هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل، بیش از سه برابر شده و توانسته هفت ماه طلایی را در کارنامه ونوین ثبت کند.

▫️ بانک اقتصادنوین با تخصیص بهینه منابع به صنایع مولد و استراتژیک در جهت حمایت از تولید و اشتغال ملی، توسعه ابزارهای نوین تامین مالی، بهداشت اعتباری و کاهش قابل توجه مطالبات، مدیریت ریسک و حرکت در چارچوب استانداردهای روز بانکداری، روند پرشتابی را تجربه می‌کند و بیشترین رشدِ سهم بازار در میان بانک‌های خصوصی را از آن خود کرده است.