بانوان سرپرست خانوار در منطقه یک حمایت مالی شدند
بانوان سرپرست خانوار در منطقه یک حمایت مالی شدند
اقتصادوتجارت : اداره امور بانوان شهرداری منطقه یک با هدف کمک به اقتصاد بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش در این منطقه، تعدادی بن کارت شهروند را به مناسبت ماه مبارک رمضان در میان آنان توزیع کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، مدیر اداره امور بانوان این منطقه با اعلام خبر فوق اظهار داشت: به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان و با هدف کمک اقتصادی به معیشت پایدار بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش در منطقه یک، با همکاری اداره کل امور بانوان شهرداری تهران در ۱۷فروردین ماه ۱۴۰۱، ۴۳ عدد بن کارت پانصد هزار تومانی شهروند، در میان بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش این اداره توزیع شد.