بازگویی مشکل دانش آموزان محله بلوکات توسط اکبر عبدی
بازگویی مشکل دانش آموزان محله بلوکات توسط اکبر عبدی
شبکه اقتصادوتجارت : اکبر عبدی مشکل دانش آموزان محله بلوکات در شهرستان رودبار را رسانه‌ای کرد.
اکبر عبدی مشکل دانش آموزان محله بلوکات در شهرستان رودبار را رسانه‌ای کرد.
 اکبر عبدی با انتشار تصاویری از دانش آموزان محله بلوکات در شهرستان رودبار در صفحه اینستاگرام خود نوشت: “چند روزى میگذرد براى فیلمبردارى سریالى در محله بلوکات واقع در شهرستان رودبار مزاحم مردمان خونگرمشان هستم، بعد از چندین روز عوامل سریال متوجه امرى میشوند؛ دانش آموزان عزیزم در این روستا براى حضور در کلاسهاى مجازى تنها یک راه داشتند آن هم این بود که براى استفاده از اینترنت باید به لب جاده براى برقرارى دسترسى میرفتند.
بعد از انتشار چندین عکس در فضاى مجازى وزیر جوانمان آقاى آذرى جهرمی دستورى مبنى بر حل مشکل این عزیزانمان صادر میکند .پس اگر همتى باشد هیچ مشکلى حل نشدنى نیست.”