بازگشایی پاکت پروژه آهن اسفنجی شرکت سنگ آهن مرکزی
بازگشایی پاکت پروژه آهن اسفنجی شرکت سنگ آهن مرکزی
اقتصادوتجارت : پاکت الف و ب پروژه ۱.۷ میلیون تنی آهن اسفنجی شرکت سنگ اهن مرکزی ایران-بافق بازگشایی شد.

پاکت پروژه آهن اسفنجی شرکت سنگ آهن مرکزی در کمیسیون معاملات شرکت با حضور مدیرعامل و اعضای کمیسیون معاملات و نماینده شورای اسلامی کار بازگشایی شد.

مجتبی حمیدیان، مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی در گفتگویی کوتاه گفت: پس از فراخوان اولیه پروژه ۱.۷ میلیون تنی آهن اسفنجی و ارزیابی پیمانکاران، ۶ شرکت از بین ۱۱ شرکت داخلی واجد شرایط تشخیص داده شدند و در مرحله دوم مناقصه شرکت کرده و پیشنهادات خود را ارائه کردند.

وی افزود: امروز پاکت الف و ب که حاوی پیشنهاد فنی و پاکت ضمانت نامه بود بازگشایی شد.

حمیدیان اضافه کرد: پس از بررسی و نهایی سازی امتیازات فنی، پیشنهادات پاکت ج نیز بازگشایی و پیمانکار پروژه مشخص خواهدشد.