بازگشایی نماد تجلی از دو هفته آینده با افزایش سرمایه
بازگشایی نماد تجلی از دو هفته آینده با افزایش سرمایه
اقتصادوتجارت :مدیرعامل شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات ابراز امیدواری کرد که نماد «تجلی» از دو هفته آینده با ثبت افزایش سرمایه بازگشایی شود.

علی اکبری مدیرعامل شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات در گفت وگو با خبرنگار بورس امروز در خصوص اینکه نماد معاملاتی تجلی با اظهار خرسندی از استقبال صورت گرفته از پذیره نویسی سهام تجلی در بازار سرمایه، توقف نماد را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت:نماد بعد از دوهفته آینده با ثبت افزایش سرمایه بازگشایی خواهد شد و بعد از این بازگشایی، نماد تجلی متوقف نخواهد شد.

گفتنی است که شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به عنوان بزرگ ترین شرکت سرمایه گذاری در حوزه صنایع معدنی اولین شرکت سهامی عام پروژه را در بازار سرمایه عرضه کرد که هدف از عرضه سهام تجلی، هدایت نقدینگی به سمت پروژه های بزرگ و مشارکت مردم در تولید و آبادانی کشور است.