بازپس گیری زمین ۵ هزار متر مربعی و جلوگیری از برداشت ۲۵۰میلیاردی از حساب شهرداری تهران
بازپس گیری زمین ۵ هزار متر مربعی و جلوگیری از برداشت ۲۵۰میلیاردی از حساب شهرداری تهران
اقتصادوتجارت : شهردار منطقه دوگفت : با تلاش و پیگیری های صورت گرفته ضمن بازپس گیری ملک 5هزار متر مربعی، از پرداخت 250 میلیارد جریمه از حساب شهرداری تهران نیز جلوگیری شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه،۲مهدی صالحی با اعلام این خبر، افزود: با توجه به تاکید شهردار تهران مبنی برصیانت از اموال عمومی و حفاظت از حقوق شهر و شهروندان ، طرح بازپس گیری و رفع تصرف اماک منطقه از اولویت های مورد توجه منطقه است .
وی با اشاره به بازپس گیری ملک ۵ هزار مترمربعی در شهرآرا افزود: این زمین در دهه ۴۰ در صلح نامه ای توسط شرکت شهرآرا جهت احداث پارک به شهرداری واگذار شده بود که پس از گذشت سال ها ، تعدادی از مدیران این شرکت با مراجعه به مراجع قضایی طرح دعوی مبنی براقاله صلحنامه کرده و خواستار تنفیذ اقاله نامه شدند.
وی افزود: این طرح دعوی منجر به صدور رای بدوی و قطعی شده بود که براساس حکم مراجع قضایی نه تنها صلح نامه باطل شده بلکه شهرداری محکوم به پرداخت ۲۵۰ میلیارد تومان جریمه نیز شد که با تلاش و پیگیری مستمر اداره حقوقی و املاک منطقه ،خوشبختانه ملک مذکور به شهرداری بازگردانده و از برداشت میزان جریمه نیز جلوگیری شد.
وی ،افزود: با استناد به حکم قضایی و دادنامه ها، سند رسمی ملک مذکور به صورت رایگان از طریق صلحنامه به شهرداری تهران واگذار شد.