بازسازی و احداث زمین های چمن مصنوعی شمال شرق تهران
بازسازی و احداث زمین های چمن مصنوعی شمال شرق تهران
اقتصادوتجارت : معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 4 از بهسازی زمین های چمن مصنوعی خبر داد و گفت: همزمان با فصل تابستان زمین های چمن مصنوعی محله های 20 گانه بهسازی می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۴ ” عبدالمطلب توجهی” با بیان این خبر افزود: با آغاز فصل تابستان و استفاده مطلوب نوجوانان و جوانان از زمین های چمن مصنوعی ، احداث و بهسازی زمین های چمن مصنوعی در قالب پروژه های کوچک مقیاس محلی در دستور کار قرار گرفت.
معاون شهردار منطقه ۴ در ادامه به احداث انتهای خیابان ۱۹۶ اشاره کرد و گفت: به منظور افزایش سرانه های ورزشی زمین چمن مصنوعی به متراژ ۸۰۰ متر مربع در انتهای خیابان ۱۹۶ محله گلشن  احداث شد. 
توجهی همچنین به بهسازی زمین ها چمن مصنوعی خیابان های هنگام، نعمت زاده در محله شمیران نو در ماه های آتی خبر داد و گفت: بهسازی و رفع نواقص سایر زمینهای ورزشی سطح منطقه با توجه به نیاز آنها در اولویت قرار می گیرند.