بازدید میدانی مدیرعامل از واحد توزین شرکت فولاد خوزستان
بازدید میدانی مدیرعامل از واحد توزین شرکت فولاد خوزستان
اقتصاد و تجارت : امین‌ ابراهیمی مدیرعامل از واحد توزین شرکت فولاد خوزستان بازدید کرد.

اقتصادو تجارت ؛ خبرنگار روابط عمومی، امین ابراهیمی مدیرعامل به همراه محمد نیکوکار قائم مقام مدیرعامل در امور بهره برداری و توسعه و محمود اکابر نماینده مدیرعامل در نظام مدیریت یکپارچه شرکت فولاد خوزستان، عصرگاه ۳ آبان ماه ۱۴۰۰ از واحد توزین و خروجی درب شماره ۲ شرکت بازدید نمود.

این بازدید با هدف بهینه سازی محیط و شرایط کار برای کارکنان این واحد و فرآیند ورود و خروج ماشین آلات سنگین از درب شماره ۲ انجام شد.