بازدید معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از زیرساخت های اجتماعی شهر
بازدید معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از زیرساخت های اجتماعی شهر
شبکه اقتصادوتجارت : محمدرضا جوادی یگانه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از مجمتع مهارت آموزی و کارآفرینی " بهاران " منطقه 5 ، مرکز کودکان کار و خیابان تحت مدیریت سازمان بهزیستی منطقه5، مجتمع فوریت های خدمات اجتماعی تهران وگرمخانه ویژه آقایان منطقه 9 بازدیدکرد.

گزارش روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، محمدرضا جوادی یگانه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با همراهی سیدمالک حسینی، سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران و برخی از معاونین و مدیران این سازمان از مجمتع مهارت آموزی و کارآفرینی” بهاران ” منطقه ۵ ، مرکز کودکان کار و خیابان تحت مدیریت سازمان بهزیستی منطقه۵، مجتمع فوریت های خدمات اجتماعی تهران وگرمخانه ویژه آقایان منطقه ۹ بازدید داشتند و از نزدیک در جریان فعالیت های این مراکز قرار گرفتند.
جوادی‌یگانه پس از ارائه گزارش از سوی مسئولان گرمخانه، بهاران و مدیران سازمان ، ضمن قدردانی از زحمات سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی و همچنین اقدامات صورت گرفته در خصوص پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا را قابل قبول دانسته و توصیه های لازم را جهت ارتقاء خدمات شایسته به مددجویان ارائه کرد.
گفتنی است گروه هدف مراکز بهاران افراد بهبود یافته از اعتیاد در محدوده سنی ۱۹ تا ۵۵ سال و با رویکرد بازگشت آنها به جامعه می باشند .
محمدرضا جوادی یگانه در جریان این بازدید به گفت‌و‌گو با تعدادی از مددجویان حاضر در این مراکز پرداخته و در جریان روند ارائه خدمات و مشکلات آنها قرار گرفت.