بازدید مدیر عامل چادرملو از پروژه مجتمع فروآلیاژ ها
بازدید مدیر عامل چادرملو از پروژه مجتمع فروآلیاژ ها
اقتصادوتجارت :مهندس طاهرزاده مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به منظور بررسی روند اجرایی پروژهای جدید این شرکت در جهت تكميل زنجيره توليد از طرح مجتمع فروآلیاژی چادرملو با ظرفیت توليد ۶۵ هزار تن مشتمل بر فرو سليس ، فرو منگنز ، و فرو سيليكو منگنز با سرمايه گذارى بالغ بر ٤٦ ميليون يورو در سال که در منطقه صنعتی بهاباد مراحل اولیه اجرا را آغاز کرده است بازدید و ضمن تاکید بر اهمیت این پروژه بر سرعت بخشیدن در روند اجرایی آن تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی چادرملو مهندس طاهرزاده مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به منظور بررسی روند اجرایی پروژهای جدید این شرکت در جهت تكميل زنجيره توليد از طرح مجتمع فروآلیاژی چادرملو با ظرفیت توليد ۶۵ هزار تن مشتمل بر فرو سليس ، فرو منگنز ، و فرو سيليكو منگنز با سرمايه گذارى بالغ بر ٤٦ ميليون يورو در سال که در منطقه صنعتی بهاباد مراحل اولیه اجرا را آغاز کرده است بازدید و ضمن تاکید بر اهمیت این پروژه بر سرعت بخشیدن در روند اجرایی آن تاکید کرد.

در جریان این بازدید مهندس کهریزی مجری پروژه فروآلیاژها توضیحاتی در خصوص اقدامات انجام شده ارائه کرد. بر اساس همین گزارش، این پروژه اولین مجتمع فروآلیاژی از لحاظ ظرفیت و تنوع محصول در کشور است که با بهره برداری از آن علاوه بر تامین انواع فروآلیاژهای مورد نیاز شرکت چادرملو بخشی از نیاز داخل کشور به این محصول را نیز تامین می کند و در عین حال قابلیت صادرات هم دارد.