بازدید مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از پتروشیمی شهید تندگویان
بازدید مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از پتروشیمی شهید تندگویان
اقتصادوتجارت : مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از پتروشیمی شهید تندگویان بازدید کرد.

عبدالعلی علی عسگری و هیئت همراه صبح امروز از پتروشیمی شهید تندگویان بازدید بعمل آوردند. در این برنامه که اعضای هیئت مدیره و جمعی از مدیران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز در آن حضور داشتند، علی عسگری از کارخانه‌های مختلف مجتمع بازدید و با حضور در نمایشگاه جانبی ساخت داخل از قطعات وتجهیزات بومی سازی شده از جمله رتور کمپروسور، کیسینگ پمپ، گیربکس دکانتر، پمپ سانداین و … دیدن نمود.