بازدید مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران ازشرکت فولادسفیددشت چهارمحال و بختیاری
بازدید مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران ازشرکت فولادسفیددشت چهارمحال و بختیاری
اقتصادو تجارت : مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران و هیأت همراه از شرکت فولاد سفیددشت بازدید نموده و در جریان فعالیت های اجرایی شرکت قرار گرفتند.

طی این بازدید که مدیرعامل و هیات مدیره و مدیران شرکت فولاد سفیددشت به همراه مدیران شرکت های پیمانکار و مشاور حضور داشتند از واحد احیا مستقیم و پروژه فولادسازی بازدید نموده و روند اجرایی پروژه فولادسازی مورد بررسی قرارگرفت.

مهندس آقاجانلو ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های واحد احیا مستقیم و تولیدآهن اسفنجی مطابق برنامه تولید، خاطرنشان کرد امید است با هماهنگی ارکان پروژه، حمایت کارفرما و مشاور، هرچه سریعتر شاهد راه اندازی واحد فولادسازی باشیم.