بازدید مدیرعامل شرکت ساماندهی از شیمیایی فروشان خیابان ناصر خسرو
بازدید مدیرعامل شرکت ساماندهی از شیمیایی فروشان خیابان ناصر خسرو
اقتصادوتجارت :مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر صبح امروز طی بازدیدی که از خیابان ناصرخسرو داشت، چالش‌های موجود در این خیابان را بررسی کرد.

به گزارش روابط‌عمومی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، قدرت‌اله محمدی در حاشیه بازدید خود از خیابان ناصر خسرو بیان کرد: اغلب واحدهای شیمیایی فروش مستقر در این خیابان به بازار کیمیا منتقل شدند اما انتقال کامل واحدهای شیمیایی فروش از برنامه‌‌های جاری شرکت ساماندهی است که در بازدید امروز مدیر عامل، درباره راه‌حل های متفاوت حل این مساله امکان سنجی شد.
وی با تاکید بر این که شیمیایی فروشان تنها مجاز به استقرار دفاتر فروش در این خیابان هستند، گفت: انبارهای مواد شیمایی به هیچ عنوان نباید در محدوده فضای شهری وجود داشته باشد، برای پیشگیری از این امر، بازدید های پیاپی از واحدهای مستقر در این محیط انجام می شود.
این بازدید با حضور روح الله بیداد، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه۱۲، مهدی هوشیار، معاون هماهنگی و امور مناطق،صدف فرسادی، مدیر انتقال صنوف آلاینده و امید منتظری، مدیر بند ۲۰ شرکت ساماندهی برای ارزیابی شرایط فعلی و مسائل این صنف در خیابان ناصر خسرو انجام شد.