بازدید مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از خط تولید و تعمیرات بخش های نورد و کوره بلند
بازدید مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از خط تولید و تعمیرات بخش های نورد و کوره بلند
اقتصادوتجارت : مهندس رخصتی پنج شنبه ۱۹ خرداد ماه با حضور در کارگاه نورد ۳۵۰ از تعمیرات کوره حرارتی بازدید نمود و ضمن قدردانی از تلاشگران حاضر در تعمیرات ، بر رعایت کامل مباحث ایمنی تاکید نمود .

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در ادامه از کارگاه مدلسازی وکارگاه ریخته گری مدیریت مهندسی نت نیز بازدید نمود و با اشاره به اینکه انبار کارگاه مدلسازی به عنوان اولین وبزرگترین انبار مدل در کشور تاکنون ساخت بیش از ۱۸۰۰۰ عدد مدل را ثبت نموده است ، گفت : کارگاه ریخته گری با توانایی ریخته گری بیش از ۵۰ مارک ریخته گری ، یکی از کارگاههای کم نظیر در کشور است.

مهندس رخصتی سپس از کارگاه تولید ولو بازدید کرد و گفت : وجود این کارگاه ها که در کشورکم نظیر هستند این توانایی را به ذوب آهن اصفهان داده که قطعات مورد نیاز خود و سایر صنایع را تولیدکند همچنان که ۸۵ درصد تجهیزات مورد نیاز ذوب آهن بومی سازی شده اند.

وی افزود : باورمندی بیشتر به توانایی و شایستگی موجود در این شرکت می تواند تحول ذوب آهن را رقم بزند . خوشبختانه این تحول در حال انجام است و چشم انداز بسیار امید بخشی برای حل مشکلات وشکوفایی بیشتر این مجتمع عظیم صنعتی وجود دارد.
مدیرعامل ذوب آهن، از آخرین وضعیت تعمیرات اساسی کارگاه دانه بندی کوره بلند شماره ۳ نیز بازدید نمود و در جریان مونتاژ دودکش وگالری نوارنقاله ها ودرام گردشی وکارگاه بونکرها قرار گرفت.