بازدید مدیرعامل بانک دی از شعب بازار آهن و شهرک راه آهن
بازدید مدیرعامل بانک دی از شعب بازار آهن و شهرک راه آهن
اقتصادوتجارت : علیرضا قیطاسی مدیرعامل بانک دی ضمن بازدید از شعب بازار آهن و شهرک راه آهن با همکاران و مشتریان این شعب دیدار و گفتگو کرد

به گزارش روابط عمومی بانک دی؛علیرضا قیطاسی در بازدید از شعبه بازار آهن و شهرک راه آهن با تقدیر از تلاش همکاران در ارایه خدمات گسترده ،سریع همراه با تکریم به مشتریان بر اهمیت جذب منابع جدید برای بانک اشاره و تاکید کرد:با عنایت به سیاست اعتباری و برنامه عملیاتی ابلاغی از کارکنان بانک انتظار داریم با همه توان در راستای ارتقای خدمات،جذب مشتریان و منابع جدید تلاش کنند تا در پایان سال شاهد تحقق شعار سال در بانک دی باشیم.مدیرعامل بانک دی در جمع کارکنان این شعب هدف از بازدید و نظارت بر عملکرد شعب را افزایش کیفیت و بهره‌وری فعالیتهای بانک مطابق با اهداف و سیاست‌های ابلاغی دانست و افزود برای افزایش مهارت کارکنان بانک دی آموزش مستمر از جمله برگزاری کلاس‌های آموزشی ویژه کارکنان درتمام امور در دستور کار قرار گرفته است.بازدید از شعب بازار آهن و شهرک راه آهن فرصتی شد تاعلاوه بر دیدار و گفتگو مستقیم با مشتریان،کارکنان و مدیران شعب در فضای صمیمی چهره به چهره با مدیرعامل بانک به گفتگو نشسته و مشکلات خود را در میان گذارند.