بازدید مدیران HSE شهرداری از سازمان مدیریت بحران شهر تهران
بازدید مدیران HSE شهرداری از سازمان مدیریت بحران شهر تهران
اقتصادوتجارت : مدیران HSE شهرداری تهران ضمن بازدید از مرکز فرماندهی و مدیریت بحران شهر تهران با فعالیت‌های سازمان مدیریت بحران پایتخت ، سامانه‌های به کار رفته در این مرکز فرماندهی و نحوه فعالسازی این سامانه ها در سطوح مختلف بحران آشنا شده و در نشستی مشترک با رئیس سازمان به بررسی جایگاه HSE در بخش‌های مختلف مدیریت شهری پرداختند.

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، دکتر علی نصیری رئیس سازمان در این نشست، با اشاره به تغییرات ایجاد شده در قانون و تفویض اختیارات وزیر کشور به شهردار تهران در زمینه مدیریت بحران ، از دغدغه‌مند بودن شهردار در این حوزه به عنوان فرصتی تاریخی برای تحول در مدیریت بحران پایتخت نام برد و اظهار امیدواری کرد که بتوان اقدامات موثری در این زمینه انجام داد.
وی در ادامه به بررسی آسیب‌شناسی مدیریت بحران در کشور پرداخت و گفت: یکی از مشکلات ما در هنگام وقوع سوانح، تعدد سازمان‌های تصمیم‌گیر و موازی‌کاری در اجرای فعالیت‌ هاست. به عبارتی رویکرد نظام‌مند نداریم و نگاه‌ها در برخی قسمت‌ها جزیره‌ای است.
به گفته وی در نتیجه این مشکل، هنگام وقوع یک سانحه سازمان های بسیاری ورود پیدا می‌کنند اما در انتها کارها آنگونه که باید درست پیش نمی‌رود که باید برای رفع نقایص در این زمینه اقدام کرد ، چرا که مدیریت ریسک به مدیریت واحد نیاز دارد.
دکتر نصیری یکی از اقدامات مجموعه کنونی مدیریت شهری و مدیریت بحران شهر تهران برای رسیدن به این مدیریت واحد را ادغام مجموعه مدیریت بحران، بخش‌های HSE و پدافند غیر عامل ذکر کرد و این اقدام را فرصتی مناسب برای سیاست‌گذاری و هدایت راهبردی در مجموعه مدیریت بحران عنوان کرد.
وی در ادامه پرهیز از داشتن نگاه تجاری و نگاه سیاسی به مدیریت بحران را ضروری عنوان کرد و داشتن چنین نگاهی را برای مدیریت بحران مضر دانست.