بازدید صبحگاهی از بوستان جنگلی چیتگر
بازدید صبحگاهی از بوستان جنگلی چیتگر
اقتصادوتجارت : شهردار منطقه ۲۲ به همراه مدیران شهری منطقه بامداد امروز ۱۳ آبان به صورت پیاده از بوستان جنگلی چیتگر بازدید، و از روند اجرای پروژه آبرسانی و فرآیند نگهداشت این بوستان با خبر شد.

اقتصادوتجارت ؛ محمدی در حاشیه این بازدید با توجه به وسعتی که این بوستان دارد، گفت: این بوستان اهمیت ویژه ای برای شهر تهران و شهروندان دارد و بازدیدهای مستمر در جهت رسیدگی به امور این سرمایه ملی باید انجام شود و مشکلات و مسائل آن از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد.

او تصریح کرد: هدف از انجام این بازدیدها، کنترل و نظارت بر نگهداشت صحیح و درست این بوستان می باشد تا غفلتی در نگهداشت ریه تنفسی شهر تهران صورت نگیرد.